ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:02:55 Upublicznienie elementu informacja 0050.130.2017 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym pn. Administrator Systemu
08:55:40 Edycja elementu załącznik do informacji XLIII/316/17 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna. Administrator Systemu
08:53:18 Upublicznienie elementu informacja XLIII/320/17 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Administrator Systemu
08:50:46 Upublicznienie elementu informacja XLIII/319/17 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/248/l7 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Administrator Systemu
08:44:13 Upublicznienie elementu informacja XLIII/318/17 – Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Administrator Systemu
08:40:31 Upublicznienie elementu informacja XLIII/317/17 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/209/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 listopada 2016 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Administrator Systemu
08:36:38 Upublicznienie elementu informacja XLIII/316/17 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna. Administrator Systemu
08:32:41 Upublicznienie elementu informacja XLIII/315/17 – Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie i nadania jej statutu. Administrator Systemu
07:57:46 Upublicznienie elementu informacja 0050.147.2017 - Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie linii komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich. Administrator Systemu
07:43:34 Upublicznienie elementu informacja 0050.146.2017 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu