ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2014-11-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:13:00 Upublicznienie elementu informacja LVIII/431/14 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzebiszewo na działalność Burmistrza Skwierzyny i komisji konkursowej. Administrator Systemu
13:10:28 Upublicznienie elementu informacja LVIII/430/14 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi p. S.G. na działalność Burmistrza Skwierzyny. Administrator Systemu
13:08:52 Upublicznienie elementu informacja LVIII/429/14 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi p. T.Ch. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. Administrator Systemu
13:07:21 Upublicznienie elementu informacja LVIII/428/14 - Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Administrator Systemu
13:00:26 Upublicznienie elementu informacja LVIII/427/14 - Uchwała w sprawie współdziałania celem zawarcia i realizacji Kontraktu Lubuskiego dla Powiatu Międzyrzeckiego. Administrator Systemu
12:54:20 Upublicznienie elementu informacja LVIII/426/14 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/202/12 z dn. 27 września 2012 r. Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkól i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna, nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Administrator Systemu
12:02:36 Upublicznienie elementu informacja LVIII/425/14 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skwierzyna do współpracy w ramach partnerstwa dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin Dobiegniew - Drezdenko - Skwierzyna powołanego w celu realizacji zadań w ramach Kontraktu Terytorialnego zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwierzyna, a pozostałymi samorządami wchodzącymi w skład Obszaru Funkcjonalnego Gmin Dobiegniew - Drezdenko - Skwierzyna "Leśna Przystań". Administrator Systemu
12:00:31 Upublicznienie elementu informacja LVIII/424/14 - Uchwała w sprawie Administrator Systemu
11:59:24 Upublicznienie elementu informacja LVIII/423/14 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom. Administrator Systemu
11:10:23 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych polegających na remoncie asfaltowego boiska sportowego na terenie Zespołu Edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26 w Skwierzynie” Bartosz Wawrzyniak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony