ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-12-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:23:55 Edycja elementu informacja I/4/18 - Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie i ustalenia jej składu osobowego Administrator Systemu
20:23:34 Edycja elementu informacja I/5/18 - Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radny Miejskiej w Skwierzynie Administrator Systemu
20:22:50 Upublicznienie elementu informacja I/1/18 - Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skwierzynie Administrator Systemu
14:34:48 Upublicznienie elementu informacja II/17/18 - Uchwała w sprawie zmiany chwały budżetowej na 2018 rok Administrator Systemu
14:34:06 Upublicznienie elementu informacja II/18/18 - Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna Administrator Systemu
14:26:14 Upublicznienie elementu informacja II/16/18 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów przejazdu przysługującym radnym Administrator Systemu
14:24:07 Upublicznienie elementu informacja II/15/18 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 16 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna Administrator Systemu
14:22:56 Upublicznienie elementu informacja II/14/18 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna Administrator Systemu
14:09:55 Upublicznienie elementu informacja II/13/18 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna Administrator Systemu
14:03:52 Upublicznienie elementu informacja II/12/18 - Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie