ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
111 Formularz A 2015-04-10 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych w obrębie Dobrojewo na działce o nr 57/1 i 73/4
112 Formularz A 2015-04-08 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych w obrębie 3 Skwierzyna na działce oznaczonej nr 297/16
113 Formularz B 2015-04-02 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu działki nr 479/41 ob. 2 Skwierzyna
114 Formularz A 2015-03-30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu nieruchomości - działka nr 479/41 w obrębie 2 Skwierzyna.
115 Formularz B 2015-03-06 Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego, znajdującego się na działce nr 170/10 obręb 3 Trzebiszewo
116 Formularz A 2015-03-06 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana do pozwolenia nr 218/2010 z dnia 22.09.2010r. na zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno - biurowy w zakresie rozbudowy budynku produkcyjno - biurowego będącego w trakcie realizacji o część produkcyjną budynku oraz o kotłownię, na działkach nr 257/4 i nr 187/5 położonych przy ul. Poznańskiej 7, w ob.1 Skwierzyna"
117 Formularz A 2015-02-03 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego, znajdującego się na działce nr 170/10 obręb 3 Trzebiszewo

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu