Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 49411
Organizacja 32395
Regulamin 23117
Statut 9882
Rada Miejska 31193
Komisje stałe Rady Miejskiej 9986
Plan pracy Rady 15305
Protokoły z sesji 100591
Interpelacje i zapytania 63532
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 10648
Stanowiska, oświadczenia, apele 11376
Imienne wykazy głosowań 2924
Transmisja i archiwum sesji 1412
Jednostki Organizacyjne Gminy 19532
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 11877
Klub Dziecięcy 11954

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 412616
Aktualne 432450
W toku 243947
Wyniki 340543
Archiwalne 323947
Wyniki innych postępowań 252922
Ogłoszenia 47618
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5022
Ogłoszenia o pracy 90297
Aktualne 38202
W toku 36246
Wyniki 125127
Konkursy i nabory 40437
Akty prawne 25795
Projekty uchwał Rady Miejskiej 141916
Uchwały Rady Miejskiej 684708
Zarządzenia Burmistrza 650462
Obwieszczenia 154669
Interpretacje prawa podatkowego 1889
2015 3370
2018-2023 99
Petycje 2419
Rejestr informacji o środowisku 180329
Gospodarka komunalna 4903
Gospodarka odpadami 20295
Program Ochrony Środowiska 2820
Azbest 4182
2018 1003
2017 2836
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 2481
Badania wody 2019 978
Badania wody 2018 555
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1149
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 2919
Bezdomne zwierzęta 2842
Rolnictwo i Łowiectwo 2895
Wycinka drzew 3146
Program Opieki nad Zabytkami 3150
Gminna Ewidencja Zabytków 3184
Zbiorniki bezodpływowe 491
Oświadczenia majątkowe 494143
Budżet 9146
2013 15481
2014 21559
2015 12942
2016 11129
2017 5133
2018 5502
2019 896
Podstawowe kwoty dotacji 4124
Mienie komunalne 18630
Ogłoszenia 40830
Sprawozdania budżetowe 7215
2012 0
2013 29904
2014 23283
2015 17699
2016 12454
2017 7898
2018 3391
2019 432
Organizacje pozarządowe 114317
Dokumenty do pobrania 90
Nieruchomości - przetargi 20642
2019 4478
2018 14705
2017 23858
2016 21107
2015 35009
2014 34144
2013 31596
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 12991
Samorządowe 99201
2019 - wybory ponowne 4405
2018 21298
2014 30116
Parlamentarne 17795
Parlament Europejski 31379
2019 3020
2014 3086
Prezydenckie 24280
Referendum 19121
Podatki, opłaty i druki do pobrania 32810
Alkohole 9350
Dowód Osobisty 5195
Działalność gospodarcza 5479
Gospodarstwo rolne 5859
Informacja publiczna 6159
Lokale socjalne i komunalne 16979
Meldunki 7735
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 10031
Oświadczenia majątkowe 6287
Opłaty targowe 2975
2017 2085
2016 2390
2015 4163
2014 3184
2013 6076
Ochrona Środowiska 11400
Organizacje pozarządowe 8724
Podatek od nieruchomości 27938
Podatek leśny 14563
Podatek od środków transportowych 15752
Podatek rolny 20026
Podatek akcyzowy 6350
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 8166
USC 14935
Zgromadzenia publiczne 6673
Nadchodzące zgromadzenia 1221
Sprawozdania finansowe 181
2018 604
Raport o stanie gminy 130
2018 189

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1637252
Redakcja biuletynu 5887
Mapa serwisu 5778
Statystyki 5538
Kanały RSS 4485
Kontakt 20751
RODO 2873