ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 46965
Organizacja 29305
Regulamin 20913
Statut 9256
Rada Miejska 28896
Komisje stałe Rady Miejskiej 9056
Plan pracy Rady 13767
Protokoły z sesji 86854
Interpelacje i zapytania 54314
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 9754
Stanowiska, oświadczenia, apele 10202
Imienne wykazy głosowań 876
Transmisja i archiwum sesji 801
Jednostki Organizacyjne Gminy 18300
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 10942
Klub Dziecięcy 11214

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 353733
Aktualne 372576
W toku 196339
Wyniki 287707
Archiwalne 268934
Wyniki innych postępowań 203141
Ogłoszenia 44120
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4300
Ogłoszenia o pracy 82747
Aktualne 34096
W toku 32688
Wyniki 108086
Konkursy i nabory 36961
Akty prawne 24943
Projekty uchwał Rady Miejskiej 118431
Uchwały Rady Miejskiej 583781
Zarządzenia Burmistrza 527628
Obwieszczenia 128181
Interpretacje prawa podatkowego 1745
2015 2990
2018-2023 45
Petycje 488
Rejestr informacji o środowisku 159484
Gospodarka komunalna 4569
Gospodarka odpadami 15977
Program Ochrony Środowiska 2480
Azbest 3467
2018 469
2017 1832
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 2165
Badania wody 2019 139
Badania wody 2018 138
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1043
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 2566
Bezdomne zwierzęta 2106
Rolnictwo i Łowiectwo 1685
Wycinka drzew 2638
Program Opieki nad Zabytkami 2680
Gminna Ewidencja Zabytków 2858
Zbiorniki bezodpływowe 4
Oświadczenia majątkowe 436009
Budżet 8798
2013 14514
2014 19861
2015 11849
2016 9770
2017 4462
2018 3887
2019 63
Podstawowe kwoty dotacji 3153
Mienie komunalne 16857
Ogłoszenia 34411
Sprawozdania budżetowe 6987
2012 0
2013 27522
2014 20732
2015 15317
2016 10444
2017 6016
2018 1807
Organizacje pozarządowe 98179
Dokumenty do pobrania 59
Nieruchomości - przetargi 19157
2019 1421
2018 10773
2017 20002
2016 18729
2015 31708
2014 30911
2013 29625
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 12433
Samorządowe 87316
2019 - wybory ponowne 1958
2018 14692
2014 11644
Parlamentarne 15510
Parlament Europejski 29578
2019 236
2014 554
Prezydenckie 21657
Referendum 16955
Podatki, opłaty i druki do pobrania 29483
Alkohole 8483
Dowód Osobisty 4674
Działalność gospodarcza 5188
Gospodarstwo rolne 5541
Informacja publiczna 5815
Lokale socjalne i komunalne 14191
Meldunki 7262
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 8798
Oświadczenia majątkowe 6017
Opłaty targowe 2863
2017 1835
2016 2149
2015 3824
2014 2927
2013 5758
Ochrona Środowiska 10508
Organizacje pozarządowe 7035
Podatek od nieruchomości 24930
Podatek leśny 12729
Podatek od środków transportowych 13450
Podatek rolny 17187
Podatek akcyzowy 5783
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 7248
USC 13482
Zgromadzenia publiczne 6097
Nadchodzące zgromadzenia 1145

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1385654
Redakcja biuletynu 5703
Mapa serwisu 5511
Statystyki 5316
Kanały RSS 4258
Kontakt 19502
RODO 1793

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie