ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 44435
Organizacja 26725
Regulamin 19043
Statut 8725
Rada Miejska 26592
Komisje stałe Rady Miejskiej 8310
Plan pracy Rady 12384
Protokoły z sesji 73601
Interpelacje i zapytania 46971
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 9024
Stanowiska, oświadczenia, apele 9169
Imienne wykazy głosowań 78
Transmisja i archiwum sesji 164
Jednostki Organizacyjne Gminy 17258
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 10170
Klub Dziecięcy 10525

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 301898
Aktualne 321988
W toku 158390
Wyniki 243151
Archiwalne 225680
Wyniki innych postępowań 165111
Ogłoszenia 40708
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3489
Ogłoszenia o pracy 74652
Aktualne 30066
W toku 29113
Wyniki 93407
Konkursy i nabory 34066
Akty prawne 23579
Projekty uchwał Rady Miejskiej 99968
Uchwały Rady Miejskiej 500291
Zarządzenia Burmistrza 448011
Obwieszczenia 106579
Petycje 1681
Interpretacje prawa podatkowego 1575
2015 2612
Rejestr informacji o środowisku 139812
Gospodarka komunalna 3940
Gospodarka odpadami 12610
Program Ochrony Środowiska 2154
Azbest 2944
2018 109
2017 1253
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 1820
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 920
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 2265
Bezdomne zwierzęta 1781
Rolnictwo i Łowiectwo 857
Wycinka drzew 2191
Program Opieki nad Zabytkami 2354
Gminna Ewidencja Zabytków 2532
Oświadczenia majątkowe 381736
Budżet 8332
2013 13653
2014 18329
2015 10806
2016 8506
2017 3836
2018 2692
Podstawowe kwoty dotacji 2310
Mienie komunalne 15323
Ogłoszenia 29134
Sprawozdania budżetowe 6693
2012 0
2013 25605
2014 18588
2015 13233
2016 8524
2017 4406
2018 825
Organizacje pozarządowe 83927
Dokumenty do pobrania 25
Wybory 11769
Samorządowe 77553
2018 9478
2014 4252
Parlamentarne 13576
Parlament Europejski 26928
Prezydenckie 19360
Referendum 15036
Nieruchomości - przetargi 17680
2018 6840
2017 16484
2016 16577
2015 28671
2014 28031
2013 27799
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Podatki, opłaty i druki do pobrania 26428
Alkohole 7768
Dowód Osobisty 4073
Działalność gospodarcza 4952
Gospodarstwo rolne 5233
Informacja publiczna 5478
Lokale socjalne i komunalne 11854
Meldunki 6756
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 7695
Oświadczenia majątkowe 5788
Opłaty targowe 2734
2017 1591
2016 1875
2015 3475
2014 2677
2013 5448
Ochrona Środowiska 9511
Organizacje pozarządowe 5613
Podatek od nieruchomości 21909
Podatek leśny 11078
Podatek od środków transportowych 11484
Podatek rolny 14932
Podatek akcyzowy 5317
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 6393
USC 12148
Zgromadzenia publiczne 5542
Nadchodzące zgromadzenia 1038

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1195776
Redakcja biuletynu 5451
Mapa serwisu 5228
Statystyki 5063
Kanały RSS 3981
Kontakt 18057
RODO 1063

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie