ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 37964
Organizacja 21483
Regulamin 15115
Statut 7199
Rada Miejska 22506
Komisje stałe Rady Miejskiej 6732
Plan pracy Rady 9721
Protokoły z sesji 48160
Interpelacje i zapytania 34178
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 7485
Stanowiska, oświadczenia, apele 7115
Jednostki Organizacyjne Gminy 14832
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 8246
Klub Dziecięcy 8842

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 210740
Aktualne 230875
W toku 102299
Wyniki 166560
Archiwalne 154266
Wyniki innych postępowań 103000
Ogłoszenia 33139
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2134
Ogłoszenia o pracy 60167
Aktualne 23329
W toku 23126
Wyniki 67808
Konkursy i nabory 27550
Akty prawne 20580
Projekty uchwał Rady Miejskiej 73238
Uchwały Rady Miejskiej 355156
Zarządzenia Burmistrza 319804
Obwieszczenia 69322
Petycje 359
Interpretacje prawa podatkowego 1113
2015 1730
Rejestr informacji o środowisku 98015
Gospodarka komunalna 2834
Gospodarka odpadami 7287
Program Ochrony Środowiska 1153
Azbest 1733
2017 635
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 1430
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 585
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 1255
Bezdomne zwierzęta 886
Rolnictwo i Łowiectwo 309
Wycinka drzew 1150
Program Opieki nad Zabytkami 1638
Gminna Ewidencja Zabytków 1769
Oświadczenia majątkowe 265494
Budżet 7366
2013 11777
2014 15050
2015 8279
2016 5483
2017 2337
2018 493
Podstawowe kwoty dotacji 562
Mienie komunalne 11950
Ogłoszenia 19909
Sprawozdania budżetowe 5942
2012 0
2013 21090
2014 14107
2015 8643
2016 4703
2017 1487
Organizacje pozarządowe 62654
Dokumenty do pobrania 0
Wybory 9510
Samorządowe 62196
Parlamentarne 9316
Parlament Europejski 20615
Prezydenckie 14780
Referendum 10711
Nieruchomości - przetargi 14307
2017 9725
2016 11606
2015 22046
2014 21702
2013 23348
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Podatki, opłaty i druki do pobrania 20904
Alkohole 6348
Dowód Osobisty 2820
Działalność gospodarcza 4364
Gospodarstwo rolne 4407
Informacja publiczna 4607
Lokale socjalne i komunalne 8228
Meldunki 5668
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 5537
Oświadczenia majątkowe 5170
Opłaty targowe 2334
2017 865
2016 1068
2015 2646
2014 2053
2013 4779
Ochrona Środowiska 7621
Organizacje pozarządowe 3598
Podatek od nieruchomości 17793
Podatek leśny 8190
Podatek od środków transportowych 8824
Podatek rolny 11152
Podatek akcyzowy 4446
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 4914
USC 9505
Zgromadzenia publiczne 3805
Nadchodzące zgromadzenia 716

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 870883
Redakcja biuletynu 4778
Mapa serwisu 4456
Statystyki 4342
Kanały RSS 3327
Kontakt 14666

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie