ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 41372
Organizacja 24229
Regulamin 17207
Statut 8049
Rada Miejska 24429
Komisje stałe Rady Miejskiej 7578
Plan pracy Rady 11134
Protokoły z sesji 62500
Interpelacje i zapytania 40386
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 8424
Stanowiska, oświadczenia, apele 8177
Jednostki Organizacyjne Gminy 16077
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 9306
Klub Dziecięcy 9743

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 254312
Aktualne 272318
W toku 127085
Wyniki 203561
Archiwalne 187683
Wyniki innych postępowań 130728
Ogłoszenia 36643
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2889
Ogłoszenia o pracy 66187
Aktualne 26068
W toku 25395
Wyniki 79442
Konkursy i nabory 30689
Akty prawne 22115
Projekty uchwał Rady Miejskiej 86091
Uchwały Rady Miejskiej 426153
Zarządzenia Burmistrza 381316
Obwieszczenia 88150
Petycje 1071
Interpretacje prawa podatkowego 1356
2015 2124
Rejestr informacji o środowisku 121901
Gospodarka komunalna 3342
Gospodarka odpadami 9710
Program Ochrony Środowiska 1751
Azbest 2349
2017 968
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 1602
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 767
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 1872
Bezdomne zwierzęta 1388
Rolnictwo i Łowiectwo 590
Wycinka drzew 1689
Program Opieki nad Zabytkami 2030
Gminna Ewidencja Zabytków 2212
Oświadczenia majątkowe 321495
Budżet 7862
2013 12692
2014 16666
2015 9535
2016 7220
2017 3090
2018 1551
Podstawowe kwoty dotacji 1456
Mienie komunalne 13695
Ogłoszenia 23673
Sprawozdania budżetowe 6317
2012 0
2013 23827
2014 16580
2015 10979
2016 6813
2017 2904
2018 204
Organizacje pozarządowe 73561
Dokumenty do pobrania 0
Wybory 9890
Samorządowe 68607
Parlamentarne 11746
Parlament Europejski 24041
Prezydenckie 17146
Referendum 13137
Nieruchomości - przetargi 15897
2018 2076
2017 13001
2016 14173
2015 25410
2014 24952
2013 25704
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Podatki, opłaty i druki do pobrania 23740
Alkohole 7065
Dowód Osobisty 3401
Działalność gospodarcza 4607
Gospodarstwo rolne 4849
Informacja publiczna 5100
Lokale socjalne i komunalne 9828
Meldunki 6172
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 6612
Oświadczenia majątkowe 5489
Opłaty targowe 2549
2017 1278
2016 1486
2015 3104
2014 2329
2013 5122
Ochrona Środowiska 8637
Organizacje pozarządowe 4515
Podatek od nieruchomości 19912
Podatek leśny 9785
Podatek od środków transportowych 10217
Podatek rolny 13236
Podatek akcyzowy 4908
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 5687
USC 10852
Zgromadzenia publiczne 4816
Nadchodzące zgromadzenia 893

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1008946
Redakcja biuletynu 5124
Mapa serwisu 4875
Statystyki 4728
Kanały RSS 3667
Kontakt 16332
RODO 194

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie