ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 43249
Organizacja 25667
Regulamin 18186
Statut 8395
Rada Miejska 25504
Komisje stałe Rady Miejskiej 7988
Plan pracy Rady 11834
Protokoły z sesji 68277
Interpelacje i zapytania 44049
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 8718
Stanowiska, oświadczenia, apele 8779
Jednostki Organizacyjne Gminy 16805
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 9802
Klub Dziecięcy 10234

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 280731
Aktualne 300670
W toku 144510
Wyniki 225847
Archiwalne 209223
Wyniki innych postępowań 149521
Ogłoszenia 39096
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3228
Ogłoszenia o pracy 71232
Aktualne 28462
W toku 27581
Wyniki 87395
Konkursy i nabory 32567
Akty prawne 23085
Projekty uchwał Rady Miejskiej 93441
Uchwały Rady Miejskiej 465834
Zarządzenia Burmistrza 418302
Obwieszczenia 97753
Petycje 1483
Interpretacje prawa podatkowego 1485
2015 2401
Rejestr informacji o środowisku 132238
Gospodarka komunalna 3689
Gospodarka odpadami 11315
Program Ochrony Środowiska 1995
Azbest 2707
2017 1136
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 1713
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 866
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 2096
Bezdomne zwierzęta 1638
Rolnictwo i Łowiectwo 692
Wycinka drzew 1965
Program Opieki nad Zabytkami 2232
Gminna Ewidencja Zabytków 2409
Oświadczenia majątkowe 355512
Budżet 8157
2013 13235
2014 17696
2015 10264
2016 8006
2017 3559
2018 2216
Podstawowe kwoty dotacji 2031
Mienie komunalne 14684
Ogłoszenia 27022
Sprawozdania budżetowe 6564
2012 0
2013 24874
2014 17673
2015 12249
2016 7780
2017 3842
2018 581
Organizacje pozarządowe 79575
Dokumenty do pobrania 0
Wybory 10916
Samorządowe 73320
2018 4378
2014 1870
Parlamentarne 12763
Parlament Europejski 25561
Prezydenckie 18385
Referendum 14240
Nieruchomości - przetargi 17004
2018 4569
2017 15004
2016 15473
2015 27257
2014 26684
2013 26968
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Podatki, opłaty i druki do pobrania 25342
Alkohole 7466
Dowód Osobisty 3797
Działalność gospodarcza 4786
Gospodarstwo rolne 5073
Informacja publiczna 5316
Lokale socjalne i komunalne 10876
Meldunki 6545
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 7236
Oświadczenia majątkowe 5673
Opłaty targowe 2674
2017 1472
2016 1674
2015 3315
2014 2500
2013 5280
Ochrona Środowiska 9124
Organizacje pozarządowe 5079
Podatek od nieruchomości 21121
Podatek leśny 10462
Podatek od środków transportowych 10944
Podatek rolny 14141
Podatek akcyzowy 5149
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 6106
USC 11700
Zgromadzenia publiczne 5266
Nadchodzące zgromadzenia 987

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1113568
Redakcja biuletynu 5323
Mapa serwisu 5092
Statystyki 4933
Kanały RSS 3876
Kontakt 17423
RODO 730

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie