Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 47870
Organizacja 30384
Regulamin 21830
Statut 9476
Rada Miejska 29778
Komisje stałe Rady Miejskiej 9405
Plan pracy Rady 14395
Protokoły z sesji 92676
Interpelacje i zapytania 58364
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 10084
Stanowiska, oświadczenia, apele 10706
Imienne wykazy głosowań 1651
Transmisja i archiwum sesji 1039
Jednostki Organizacyjne Gminy 18823
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 11279
Klub Dziecięcy 11515

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 383289
Aktualne 402387
W toku 222665
Wyniki 315620
Archiwalne 296667
Wyniki innych postępowań 228724
Ogłoszenia 45615
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4614
Ogłoszenia o pracy 86453
Aktualne 36239
W toku 34545
Wyniki 116452
Konkursy i nabory 38480
Akty prawne 25359
Projekty uchwał Rady Miejskiej 127588
Uchwały Rady Miejskiej 628211
Zarządzenia Burmistrza 576024
Obwieszczenia 140304
Interpretacje prawa podatkowego 1826
2015 3145
2018-2023 70
Petycje 1235
Rejestr informacji o środowisku 169474
Gospodarka komunalna 4723
Gospodarka odpadami 17784
Program Ochrony Środowiska 2653
Azbest 3780
2018 680
2017 2198
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 2301
Badania wody 2019 410
Badania wody 2018 298
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1094
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 2722
Bezdomne zwierzęta 2404
Rolnictwo i Łowiectwo 2200
Wycinka drzew 2858
Program Opieki nad Zabytkami 2894
Gminna Ewidencja Zabytków 3007
Zbiorniki bezodpływowe 164
Oświadczenia majątkowe 463842
Budżet 8963
2013 14947
2014 20605
2015 12344
2016 10392
2017 4745
2018 4610
2019 405
Podstawowe kwoty dotacji 3604
Mienie komunalne 17653
Ogłoszenia 37251
Sprawozdania budżetowe 7109
2012 0
2013 28469
2014 21819
2015 16323
2016 11230
2017 6871
2018 2460
2019 126
Organizacje pozarządowe 105391
Dokumenty do pobrania 74
Nieruchomości - przetargi 19753
2019 2770
2018 12573
2017 21870
2016 19766
2015 33202
2014 32348
2013 30439
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 12830
Samorządowe 91933
2019 - wybory ponowne 3086
2018 17424
2014 18188
Parlamentarne 16496
Parlament Europejski 30585
2019 1915
2014 1648
Prezydenckie 22786
Referendum 17890
Podatki, opłaty i druki do pobrania 30853
Alkohole 8817
Dowód Osobisty 4890
Działalność gospodarcza 5323
Gospodarstwo rolne 5674
Informacja publiczna 5943
Lokale socjalne i komunalne 15286
Meldunki 7481
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 9292
Oświadczenia majątkowe 6116
Opłaty targowe 2908
2017 1944
2016 2267
2015 3961
2014 3025
2013 5881
Ochrona Środowiska 10873
Organizacje pozarządowe 7655
Podatek od nieruchomości 25951
Podatek leśny 13426
Podatek od środków transportowych 14449
Podatek rolny 18290
Podatek akcyzowy 6043
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 7647
USC 14153
Zgromadzenia publiczne 6283
Nadchodzące zgromadzenia 1171
Sprawozdania finansowe 90
2018 182
Raport o stanie gminy 47
2018 52

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1494013
Redakcja biuletynu 5791
Mapa serwisu 5637
Statystyki 5420
Kanały RSS 4362
Kontakt 20121
RODO 2217