Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 50614
Organizacja 33724
Regulamin 23887
Statut 10170
Rada Miejska 32241
Komisje stałe Rady Miejskiej 10384
Plan pracy Rady 15954
Protokoły z sesji 105982
Interpelacje i zapytania 67252
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 11056
Stanowiska, oświadczenia, apele 11821
Imienne wykazy głosowań 3781
Transmisja i archiwum sesji 1682
Jednostki Organizacyjne Gminy 20132
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 12284
Klub Dziecięcy 12334

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 435618
Aktualne 455360
W toku 263838
Wyniki 360399
Archiwalne 344887
Wyniki innych postępowań 271990
Ogłoszenia 49174
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5308
Ogłoszenia o pracy 93088
Aktualne 39652
W toku 37745
Wyniki 131890
Konkursy i nabory 41769
Akty prawne 26280
Projekty uchwał Rady Miejskiej 151368
Uchwały Rady Miejskiej 728068
Zarządzenia Burmistrza 712687
Obwieszczenia 164455
Interpretacje prawa podatkowego 1942
2015 3528
2018-2023 123
Petycje 3350
Rejestr informacji o środowisku 188462
Gospodarka komunalna 5129
Gospodarka odpadami 21866
Program Ochrony Środowiska 2951
Azbest 4451
2018 1213
2017 3206
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 2600
Badania wody 2019 1451
Badania wody 2018 709
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1199
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 3046
Bezdomne zwierzęta 3087
Rolnictwo i Łowiectwo 3413
Wycinka drzew 3355
Program Opieki nad Zabytkami 3301
Gminna Ewidencja Zabytków 3321
Zbiorniki bezodpływowe 719
Oświadczenia majątkowe 516911
Budżet 9360
2013 15863
2014 22179
2015 13354
2016 11662
2017 5388
2018 6142
2019 1217
Podstawowe kwoty dotacji 4577
Mienie komunalne 19380
Ogłoszenia 43940
Sprawozdania budżetowe 7384
2012 0
2013 30764
2014 24299
2015 18587
2016 13204
2017 8654
2018 4047
2019 719
Organizacje pozarządowe 120863
Dokumenty do pobrania 92
Nieruchomości - przetargi 21476
2019 6417
2018 15970
2017 25212
2016 21912
2015 36042
2014 35264
2013 32292
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 13818
Samorządowe 104776
2019 - wybory ponowne 5790
2018 23734
2014 37178
Parlamentarne 18794
Parlament Europejski 32018
2019 4095
2014 4175
Prezydenckie 25214
Referendum 19904
Sejm i Senat 1836
Podatki, opłaty i druki do pobrania 34251
Alkohole 9695
Dowód Osobisty 5462
Działalność gospodarcza 5605
Gospodarstwo rolne 5985
Informacja publiczna 6315
Lokale socjalne i komunalne 18352
Meldunki 7978
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 10617
Oświadczenia majątkowe 6398
Opłaty targowe 3035
2017 2183
2016 2478
2015 4285
2014 3283
2013 6201
Ochrona Środowiska 11839
Organizacje pozarządowe 9394
Podatek od nieruchomości 29648
Podatek leśny 15345
Podatek od środków transportowych 16757
Podatek rolny 21259
Podatek akcyzowy 6612
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 8610
USC 15570
Zgromadzenia publiczne 7003
Nadchodzące zgromadzenia 1258
Imprezy masowe 166
Sprawozdania finansowe 276
2018 911
Raport o stanie gminy 210
2018 305

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1758139
Redakcja biuletynu 5993
Mapa serwisu 5885
Statystyki 5632
Kanały RSS 4598
Kontakt 21238
RODO 3318