ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
51 2018-01-11 2018-01-19 12:00:00 Dostawa mebli i wyposażenia kuchni w ramach projektu: „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”. rozstrzygnięty
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (PDF, 6.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Opis Przedmiotu Zamówienia) (XLS, 46.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. (PDF, 1.5 MiB)
 • 2 Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (PDF, 373 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
52 2018-01-10 2018-01-18 14:00:00 Dostawa mebli w ramach projektu: „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”. rozstrzygnięty
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (PDF, 7.1 MiB)
 • Kompletny Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Opis Przedmiotu Zamówienia) (XLS, 47 KiB)
 • Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. (PDF, 641.3 KiB)
 • 2 Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (PDF, 487.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
53 2018-01-09 2018-01-17 12:00:00 Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerów w ramach projektu: „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 7.7 MiB)
 • Załączniki o nr 1-7 do SIWZ (ZIP, 3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 372 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 743.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 448.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 138.1 KiB)
54 2018-01-02 --- Informacja o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięty
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
55 2017-12-01 2017-12-11 11:00:00 Dostawa oprogramowania specjalistycznego - mPensjonat rozstrzygnięty
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 96.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 415.7 KiB)
56 2017-11-22 2017-11-29 09:00:00 Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX. rozstrzygnięty
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 44.1 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 344 KiB)
57 2017-10-31 2017-11-15 10:00:00 „Przebudowa oraz budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Bolesława Chrobrego w m. Skwierzyna na działkach nr ewid. 164/3, 221, 230, 231 obręb 3 - Skwierzyna" – etap I. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.6 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ cz.1 (EXE, 16 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ cz.2 (RAR, 15.8 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 459.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 424.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144.7 KiB)
58 2017-09-14 2017-09-29 10:00:00 Przebudowa oraz budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Bolesława Chrobrego w m. Skwierzyna na działkach nr ewid. 164/3, 221, 230, 231 obręb 3 - Skwierzyna rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 239.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.8 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ZIP, 7.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ cz.1 (7Z, 16.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ cz.2 (7Z, 17.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (ZIP, 20.5 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 655.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 412.6 KiB)
59 2017-08-09 2017-08-21 11:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna Etap II – doposażenie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 183.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 7.9 MiB)
 • Załączniki o nr 1-7 do SIWZ (ZIP, 2 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 691.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 431.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 121.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 105.1 KiB)
60 2017-08-08 2017-08-16 11:00:00 Dostawa i montaż dwóch urządzeń zabawowych rozstrzygnięty
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (DOC, 260 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 329.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu