ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2017-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oprogramowania specjalistycznego - mPensjonat
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 96.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 415.7 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2017-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 44.1 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 344 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2017-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa oraz budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Bolesława Chrobrego w m. Skwierzyna na działkach nr ewid. 164/3, 221, 230, 231 obręb 3 - Skwierzyna" – etap I.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.6 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ cz.1 (EXE, 16 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ cz.2 (RAR, 15.8 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 459.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 424.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144.7 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2017-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oraz budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Bolesława Chrobrego w m. Skwierzyna na działkach nr ewid. 164/3, 221, 230, 231 obręb 3 - Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 239.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.8 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ZIP, 7.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ cz.1 (7Z, 16.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ cz.2 (7Z, 17.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (ZIP, 20.5 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 655.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 412.6 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2017-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna Etap II – doposażenie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 183.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 7.9 MiB)
 • Załączniki o nr 1-7 do SIWZ (ZIP, 2 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 691.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 431.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 121.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 105.1 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2017-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż dwóch urządzeń zabawowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (DOC, 260 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 329.3 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2017-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu pomieszczenia sanitariatu ( przy Sali Maki) w budynku przedszkola przy ulicy Waszkiewicza w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 43.8 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 265.9 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2017-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU EDUKACYJNEGO PRZY ULICY MICKIEWICZA 26 W SKWIERZYNIE ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna, gm. Skwierzyna, działka nr ew. 212/5.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 242 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.4 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOC, 331 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załączniki nr 8-9 do SIWZ (ZIP, 31.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 422.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 423.4 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 994.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 741.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 146.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 137.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 137.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 136.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 136.3 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2017-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kurs prawa jazdy kat. B”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 6.7 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 263.1 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2017-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna w roku 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 53.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 369 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji