ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zameldowania / Wymeldowania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zameldowanie / wymeldowanie / wydawanie zaświadczeń / zgłoszenie wyjazdu i powrotu poza granice RP / przekazanie danych do RDK / nadanie numeru PESEL

Akapit nr 1 - brak tytułu

W BUDOWIE...
 
Wymagane dokumenty:
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia),
  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
  • Przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu);
W przypadku zgłoszenia zameldowania/wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania/wymeldowania;
  • Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).
Sprawy meldunkowe  prowadzi:
Anna Rudzka
tel. 95 7216 523
e-mail:
pokój nr 1, parter
Opłaty: Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego Santok/Oddział w Skwierzynie lub bezpośrednio na następujący rachunek bankowy: Gmina Skwierzyna, NR 86 83 72 0008 0005 61 66 2000 0002 wpisując w tytule przelewu „opłata skarbowa od pełnomocnictwa w spr. zameldowania/wymeldowania”.
Termin i sposób załatwienia:
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2012 r., poz. 1475).
Tryb odwoławczy:
Brak
Inne informacje:
Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania:
1. zameldowanie na pobyt stały,
2. zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu. W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.
Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Radosław Wojciechowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Uss
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-05 13:22:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-05 13:24:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Uss
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-15 12:12:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »