ˆ

Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:45:34 Edycja elementu załącznik do informacji wniosek o ustalenie warunków zabudowy - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze wniosków dotyczących nieruchomości. Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2020-10-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:23:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze wniosków dotyczących nieruchomości. Paweł Kosmala
13:23:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze wniosków dotyczących nieruchomości. Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2020-08-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:20:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze wniosków dotyczących nieruchomości. Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2020-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:16:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowalnego z ustaleniami mpzp - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze wniosków dotyczących nieruchomości. Paweł Kosmala
10:12:30 Edycja elementu załącznik do informacji Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze wniosków dotyczących nieruchomości. Paweł Kosmala
09:43:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji wniosek o udostępnienie świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze wniosków dotyczących nieruchomości. Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2020-06-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:18:21 Edycja elementu załącznik do informacji wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze wniosków dotyczących nieruchomości. Paweł Kosmala
10:17:05 Edycja elementu załącznik do informacji Wniosek o wydanie zaświadczenie o ustanowieniu obszaru rewitalizacji i przeznaczenia w mpzp - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze wniosków dotyczących nieruchomości. Paweł Kosmala
10:16:36 Edycja elementu załącznik do informacji wniosek o wydanie zaświadczenia o ustanowieniu obszaru rewitalizacji - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze wniosków dotyczących nieruchomości. Paweł Kosmala

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony