ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:28:09 Upublicznienie elementu informacja Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunlanego
(widoczna od 2018-06-13 00:00:00)
Agnieszka Laszczak
« powrót do poprzedniej strony