ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-07-02 09:52:59 przez Przemysław Uss

Akapit nr - brak tytułu

Odpisy aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu (ojciec, matka, dziadek, babcia), zstępnemu (córka, syn, wnuczka, wnuk), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej, chyba że zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dokument jest zwolniony lub nie podlega opłacie.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 
Wniosek o wydanie odpisu można pobrać TUTAJ.
 
Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000):
22,00 zł - za odpis skrócony,
22,00 zł - za odpis wielojęzyczny,
33,00 zł - za odpis zupełny.
 
Numer konta dla opłat skarbowych:
Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna
Nr: 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003
 
Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, którym wydaje się odpisy w celu: uzyskania dowodu osobistego, paszportu, szkolnictwa, ankiety bezpieczeństwa osobowego w zakładzie pracy, alimentów, adopcji, przyznania opieki, świadczeń rodzinnych, opieki społecznej, ZUS, kurateli, ubezpieczenia zdrowotnego, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, oświaty pozaszkolnej, innych celów*
 
* konieczność wskazania podstawy zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000).
 
Wnioski o wydanie odpisów można także składać za pomocą platformy ePUAP.

Akapit nr - brak tytułu

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.
 
Zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest dokumentem stwierdzającym zdolność prawną do zawarcia małżeństwa.
 
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy.
 
Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia składa przed Kierownikiem oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
4. Wskazać Urząd Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia, a w przypadku osób rozwiedzionych lub wdowy/wdowca powinna wskazać Urząd Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa lub akt zgonu współmałżonka.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można pobrać TUTAJ.
 
Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000):
38,00 zł - za zaświadczenie o stanie cywilnym.
 
Numer konta dla opłat skarbowych:
Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna
Nr: 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003
 
Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, którym wydaje się odpisy w celu: uzyskania dowodu osobistego lub paszportu (odpis skrócony), szkolnictwa, ankiety bezpieczeństwa osobowego w zakładzie pracy, alimentów, adopcji, przyznania opieki, świadczeń rodzinnych, opieki społecznej, ZUS, kurateli, ubezpieczenia zdrowotnego, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, oświaty pozaszkolnej, innych celów*
 
* konieczność wskazania podstawy zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000).
 
Wnioski o wydanie odpisów można także składać za pomocą platformy ePUAP.
« powrót do poprzedniej strony