ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestracja i sporządzenie aktu małżeństwa (ślub konkordatowy)

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-02 10:48:46 przez Przemysław Uss

Akapit nr 1 - brak tytułu

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.
 
Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 
Wymagane dokumenty:
1. Przedstawić do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość obojga nupturientów.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Złożyć pisemne zapewnienie o braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego - przygotowane przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego.
4. Poinformować o wspólnych dzieciach wskazując miejsce sporządzenia ich aktów urodzenia.
5. Ponadto cudzoziemiec zamierzający zawrzeć związek małżeński jest obowiązany złożyć Kierownikowi USC:
- odpis aktu urodzenia (wraz z tłumaczeniem na język polski),
- jeżeli uprzednio pozostawał w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa oraz wyrok rozwodowy (wraz z tłumaczeniem na język polski),
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (zdolność prawna do zawarcia małżeństwa) lub jeżeli otrzymanie takiego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić na wniosek cudzoziemca ze złożenia tego dokumentu,
- w przypadku jeżeli cudzoziemiec nie komunikuje się biegle językiem polskim do złożenia dokumentów jak i w uroczystości zawarcia małżeństwa konieczny jest udział tłumacza przysięgłego języka, w którym się dana osoba biegle komunikuje.
 
Duchowny przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.
 
Akt małżeństwa zostaje sporządzony najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.
 
Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000):
84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa.
 
Opłaty można dokonać:
  • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
  • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Uss
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-02 10:48:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Uss
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-02 10:48:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Uss
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-22 10:36:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony