ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Narodowy Spis Powszechny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-04-21 10:48:32 przez Kamil Stańczykowski

Akapit nr - brak tytułu

 

Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym!

PRZEJDŹ DO APLIKACJI SPISOWEJ

 


 

 

„Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

https://loteria.spis.gov.pl/

Szczegóły dotyczące loterii znajdują się na stronie Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (https://loteria.spis.gov.pl/)

 


Infolinia spisowa

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to najważniejsze badanie statystyczne, realizowane raz na 10 lat! Narodowy Spis Powszechny umożliwia zebranie informacji o stanie i strukturze ludności według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Dane uzyskane w wyniku Spisu są szeroko wykorzystywane w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego.
Kto powinien wziąć udział w spisie powszechnym?
Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań objęte są wszystkie osoby mieszkające w Polsce, zarówno Polacy mający stałe lub czasowe miejsce zamieszkania w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania, jak i cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to, czy są zameldowani czy nie). Spisem objęci są również Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale cały czas zameldowani na pobyt stały w Polsce (nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę).
Spisem objęte są także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Kiedy i jak się spisać?
Powszechny Narodowy Spis Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia 2021 r.
Obowiązkową, ale jednocześnie najbardziej wygodną i bezpieczną metodą spisu jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Metoda ta polega na samodzielnym (bez udziału osób trzecich) udzieleniu odpowiedzi na pytania w formularzu elektronicznym dostępnym w interaktywnej aplikacji, na stronie internetowej GUS (spis.gov.pl). Logowanie do aplikacji jest możliwe na stronie spis.gov.pl poprzez:

  • Logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profilu zaufanego)
  • Poprzez numer Pesel + nazwisko rodowe matki (w przypadku tej opcji konieczne jest zdefiniowanie własnego hasła).
  • Dla cudzoziemców nieposiadających numeru pesel: adres e-mail + hasło użytkownika

Osoby bez dostępu do Internetu mogą dokonać samospisu w punkcie spisowym zorganizowanym w każdym urzędzie gminy oraz w Urzędzie Statystycznym, po wcześniejszym umówieniu.
Jest także możliwość dokonania samospisu przez telefon – na Infolinii spisowej pod nr telefonu: 22 279 99 99.
W późniejszym etapie spisu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, spis będzie możliwy poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego.
Więcej informacji o spisie znajdziecie Państwo na stronie spis.gov.pl

 


 

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Prezydent Andrzej Duda podpisał  1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.
 
Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:
  • ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
  • dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
Link do ustawy:

 

Informacja dotycząca Punktu Spisowego w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie

 

1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

 Udział w spisie jest obowiązkowy.

 Spisem objęci są mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

 Obowiązkową metodą NSP 2021 jest samospis internetowy.

 Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do internetu, w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie zostało przygotowane stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, z którego może skorzystać każdy chcący dokonać samospisu internetowego.

 Potrzebę dokonania samospisu należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 95 7216 523 w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek, Środa, Czwartek – od 7.00 do 15.00

Wtorek – od 7.00 do 16.00

Piątek – od 7.00 do 14.00

 Jeżeli nie spiszecie się Państwo przez Internet, od 4 maja br. będzie możliwość zrealizowania obowiązku spisowego w formie wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie (w domach) nie będą realizowane do odwołania.

 


Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy zobaczy na ekranie swojego telefonu jeden z dwóch numerów telefonów :

  • 22 828 88 88 

lub

  • 22 279 99 99

Oznacza to, że każdy rachmistrz spisowy, niezależnie od województwa, wykonuje wywiady spisowe z jednego z dwóch podanych wyżej numerów telefonów – jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.

 


 

« powrót do poprzedniej strony