ˆ

Meldunki i Dowody Osobiste

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nadanie numeru PESEL

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-09 13:15:13 przez Przemysław Uss

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Co to jest numer PESEL i jak się go nadaje?
 
Numer PESEL to to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Nadaje go minister właściwy ds. informatyzacji.
 
Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności - numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.
 
Numer PESEL może być nadany z urzędu lub na wniosek osoby.
 
Nadanie numeru PESEL z urzędu:
Numer nadaje z urzędu:
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzającego akt urodzenia dla dzieci obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkałych i urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL.
- organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy dla osób, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL.
- organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które ubiegają się o polski dokument tożsamości.
- organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy - dla osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wyżej opisany.
 
Nadanie numeru PESEL na wniosek:
Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów (innych niż ustawa o ewidencji ludności) do posiadania numeru PESEL, numer nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji na jej wniosek.
Zainteresowana osoba składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. aktualny paszport lub aktualna karta pobytu, ewentualnie dodatkowo akty stanu cywilnego, itp.) do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.
 
We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.
W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.
 
Co musisz przygotować?
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: paszport i ewentualnie karta pobytu.
 
Do pobrania:
Wniosek o nadanie numeru PESEL można pobrać TUTAJ.
- Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywatela Polski można pobrać TUTAJ.
- Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca można pobrać TUTAJ.
 
Gdzie załatwisz sprawę?
W dowolnym Urzędzie na terenie RP.
 
Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.
 
Zmiana numeru PESEL
Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:
- Sprostowania daty urodzenia.
- Zmiany płci.
- Nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.
Organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest:
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian, dotyczących sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci.
- Organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o nadanie tego numeru - w przypadku omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.
Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia zainteresowaną osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru. Raz nadany numer PESEL nie może być ponownie nadany innej osobie. Osoba, której zmieniono numer PESEL, od chwili powiadomienia jej o zmianie numeru, nie może posługiwać się poprzednio nadanym numerem PESEL.
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2021, poz. 510 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Uss
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-09 13:14:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Uss
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-09 13:15:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Uss
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-10 11:43:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony