ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Organizacja Urzędu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-12-21 10:32:20 przez Kamil Stańczykowski

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Miejski w Skwierzynie
ul. Rynek 1
66-440 Skwierzyna
Obsługa Klienta - tel. (95) 7216510, fax. (95) 7216539
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
                Poniedziałek       7:30 - 15:30
                Wtorek               7:30 - 15:30
                Środa                 7:30 - 17:00
                Czwartek            7:30 - 15:30
                Piątek                7:30 - 14:00       
Przyjęcia interesantów przez Burmistrza lub wskazaną przez niego osobę - środa w godz. 14.00 - 17.45.
Burmistrz Skwierzyny
Tomasz Watros,
Zastępca Burmistrza Skwierzyny
Aleksander Szperka,
Sekretarz Gminy
Karol Igielski,
Skarbnik Gminy
Zdzisława Maląg,

Referat Organizacyjny
    Marta Piekarska - Kierownik Referatu - (95) 7216525
    Anna Rudzka - Inspektor ds. kadr, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
    - (95) 7216522
    Bogumiła Łozińska - Inspektor ds. obsługi rady - (95) 7216516
    Maria Adamska - Inspektor ds. meldunkowych - (95) 7216523
    Alina Świątek - Inspektor ds. dowodów osobistych - (95) 7216543
    Krzysztof Orzeszko - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej - (95) 7216538
    Radosław Wojciechowski - Informatyk, administrator bezpieczeństwa informacji
    - (95) 7216540
    Romana Makowska - Inspektor ds. obsługi klienta - (95) 7216510
    Radosław Sochacki - Inspektor ds. obsługi klienta - (95) 7216538

Referat Finansowo-Budżetowy
    Agnieszka Laszczak - Zastępca Skarbnika Gminy - Kierownik Referatu - (95) 7216537
    Teresa Rejniak - Inspektor ds. księgowości budżetowej - (95) 7216520
    Justyna Wartecka - Inspektor ds. księgowości budżetowej - (95) 7216520
    Iwona Kamińska - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - (95) 7216519
    Małgorzata Wawrzyniak - Inspektor ds. płac - (95) 7216528
    Barbara Suchocka - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - (95) 7216512
    Marta Szczesiak - Podinspektor ds. księgowości budżetowej - (95) 7216520
    Mirosława Hofanowska - Inspektor ds. księgowości budżetowej - (95) 7216520

Referat Gospodarki Nieruchomościami
    Jolanta Mróz-Pawluk - Kierownik Referatu - (95) 7216533
    Krystyna Grabowska - Inspektor ds. sprzedaży nieruchomości - (95) 7216536
    Aneta Pietruszka - Podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami - (95) 7216536

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
    Zbigniew Moraczyński - Kierownik Referatu - (95) 7216547
    Bartosz Wawrzyniak - Z-ca Kierownika ds. zamówień publicznych i kontaktów z organami spółek z udziałami gminy - (95) 7216529
    Magdalena Janas - Inspektor ds. usług komunalnych i obszarów wiejskich - (95) 7216535
    Marzena Andrzejewska - Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - (95) 7216535
    Karol Brama - Podinspektor ds. drogownictwa, melioracji i sieci energetycznych - (95) 7216532
    Kinga Górniak - Podinspektor ds. zamówień publicznych - (95) 7216529
    Stanisław Antkowiak - Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Referat Spraw Społecznych
    Karol Igielski - p.o. Kierownik Referatu - (95) 7216531
    Andrzej Śniadecki - Inspektor ds. oświaty - (95) 7216530
    Maria Modlińska - Inspektor ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznych - (95) 7216524

Referat Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej
    Joanna Dauksza - Kierownik Referatu - (95) 7216549
    Mariusz Florczak - Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - (95) 7216546
    Małgorzata Strzelczyk - Inspektor ds. rozliczania środków zewnętrznych - (95) 7216546
    Karolina Dzierżyńska - Podinspektor ds. promocji i turystyki - (95) 7216514

Samodzielne stanowiska
    Jan Maląg - Specjalista ds. bhp i ppoż.- (95) 7216542 (wtorek, środa, czwartek)
    Janusz Siewicz - Specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego - (95) 7216517 (w godz. 7.30-13.30)
    Anna Nakonieczna - Asystent Burmistrza - (95) 7216511
    Dariusz Obszański - Specjalista ds. ochotniczych straży pożarnych - (95) 7216542 (poniedziałek, czwartek)
    Artur Riedel - Asystent Burmistrza ds. promocji ochrony zdrowia - (95) 7216530

Urząd Stanu Cywilnego
    Danuta Kozak - Kierownik USC - (95) 7216521
 
 
« powrót do poprzedniej strony