ˆ

Obwieszczenia

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:33:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko- załącznik graficzny - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:33:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko - część tekstowa - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:33:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświadczenie autora - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:33:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik graficzny - mpzp - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:33:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uzasadnienie-mpzp - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:33:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt - mpzp - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2023-03-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:22:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
« powrót do poprzedniej strony