ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Plan pracy Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2013 rok

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-09 09:11:56 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Termin Tematyka
1. 24 stycznia 1. Przedstawienie ważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku, w tym inwestycji  niezakończonych w roku 2012.
2. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miejskiej za rok 2012.
3. Przekształcanie istniejących jednostek oświatowych w zespoły szkół.
2. 21 lutego 1. Sprawozdanie ze sposobu realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2012 r.
2. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy - sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Przyjęcie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
4. Informacja dotycząca funkcjonowania: Ośrodka Pomocy Społecznej , Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Kształcenia Praktycznego.
3. 21 marca 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami Pozarządowymi za rok  2012 r.
2. Informacja dotycząca stanu dróg gminnych.
3. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2013.
4. Wyodrębnienie w budżecie gminy środków na realizację funduszu sołeckiego na 2014 rok.
5. Ocena zasobów polityki społecznej.
4. 18 kwietnia 1. Informacja o funkcjonowaniu jednostek pomocniczych gminy:
- fundusz sołecki,
- informacja z zebrań wiejskich.
2.  Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Skwierzyna przedstawione przez Komendanta Powiatowej Komendy Policji, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, oraz Burmistrza Skwierzyny.
3.  Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
4. Analiza kosztów funkcjonowania administracji samorządowej za rok 2012.
5. 13 czerwca 1. Informacje dotyczące funkcjonowania spółek z udziałami gminy:
- Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ,
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
- Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,
- NZOZ Szpital im. dr n. med. R. Śmigielskiego.
2.  Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Nasz Sukces”.
3. Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie  Skwierzyna.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny absolutorium za 2012 rok.
6. 12 września 1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r.
2. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Skwierzyna.
3. Informacja o funkcjonowaniu gminnych placówek oświatowych oraz placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie „Krąg” .
4. Informacja dotycząca realizacji: Strategii Gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz projektów promocyjnych, prowadzonych przetargach.
7. 31 października 1. Podjęcie uchwał o opłatach i podatkach lokalnych na 2014 r.
2. Przyjęcie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014r.
3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 r.
4. Informacja o stanie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych, Burmistrza, pracowników gminnych jednostek i pracowników urzędu.
8. 19 grudnia 1. Uchwalenie budżetu Gminy Skwierzyna na 2014 rok.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na rok 2014.
3. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej  w Skwierzynie na rok 2014.
4. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
Zgodnie z zapisami Statutu Gminy Skwierzyna „…Rada w każdym czasie może dokonywać
zmian i uzupełnień rocznych planów pracy…” ( § 23 ust. 3).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Radosław Wojciechowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Wojciechowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-09 09:01:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-09 09:11:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-13 10:34:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony