ˆ

2013

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 459/VI/2013

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-10-09 13:25:54 przez Kamil Stańczykowski

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

Załączniki