ˆ

2013

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 462/VI/2013

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-10-09 13:41:15 przez Kamil Stańczykowski

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Skwierzyny nauczycielom zatrudnionym w gminnych placówkach oświatowych.

Załączniki