ˆ

2013

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 472/VI/2013

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-29 12:23:39 przez Kamil Stańczykowski

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Skwierzyna.

Załączniki