ˆ

2013

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 488/VI/2013

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-12-09 15:25:39 przez Kamil Stańczykowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
 

Załączniki