Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Szczegóły informacji

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-02 09:52:59 przez Przemysław Uss

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpisy aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu (ojciec, matka, dziadek, babcia), zstępnemu (córka, syn, wnuczka, wnuk), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej, chyba że zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dokument jest zwolniony lub nie podlega opłacie.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 
Wniosek o wydanie odpisu można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku o wydanie odpisu można pobrać TUTAJ.
 
Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000):
22,00 zł - za odpis skrócony,
22,00 zł - za odpis wielojęzyczny,
33,00 zł - za odpis zupełny.
 
Opłaty można dokonać:
  • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
  • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).
 
Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, którym wydaje się odpisy w celu: uzyskania dowodu osobistego, paszportu, szkolnictwa, ankiety bezpieczeństwa osobowego w zakładzie pracy, alimentów, adopcji, przyznania opieki, świadczeń rodzinnych, opieki społecznej, ZUS, kurateli, ubezpieczenia zdrowotnego, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, oświaty pozaszkolnej, innych celów*
 
* konieczność wskazania podstawy zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000).
 
Wnioski o wydanie odpisów można także składać za pomocą platformy ePUAP.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Uss
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-02 09:52:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Uss
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-02 09:52:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Uss
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-13 10:47:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1088 raz(y)