Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie znak: WPP.6733.18.2022.AJ Burmistrza Międzyrzecza z dnia 03.01.2023r. zawiadamiające o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „ przyłączenie do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznych Park Solarny – Murzynowo 1, Murzynowo 2, Murzynowo 3 gm. Skwierzyna” na działkach o r ewid.: 550, 663, 1122, 1125, 659, 681 i 19/15, położonych w obrębie Murzynowo, gm. Skwierzyna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-01-09 12:58:13 przez Paweł Kosmala

Załączniki