ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-31 08:15:37 przez Paweł Kosmala

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skwierzyna, dnia 31 maja 2022r.
RG.6722.1.2.2020
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z uchwałą Nr LVI/399/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 czerwca 2022r. do 30 czerwca 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również dostępny na internetowej stronie BIP Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w Sali Narad.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:
- na piśmie do Burmistrza Skwierzyny, ul. Rynek 1, 66-440  Skwierzyna,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres .
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2022r.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.
 
Burmistrz Skwierzyny
(-)
Lesław Hołownia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skwierzyna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-31 08:07:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Kosmala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-31 08:15:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Kosmala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31 08:15:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
103 raz(y)