ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:20 Upublicznienie elementu informacja 1/2023 – Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność lokalu, po ustanowieniu odrębnej własności tego lokalu, będącego własnością Gminy Skwierzyna, stanowiącego obecnie samodzielny lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 48,55m2, położony na parterze budynku mieszkalnego o numerze porządkowym 2 w Kijewicach Paweł Kosmala
11:23:41 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Burmistrza Skwierzyny o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji pn.Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 345/5 w obrębie Skwierzyna-2, gmina Skwierzyna- Miasto. Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2023-01-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:24:04 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok Bartosz Wawrzyniak

Zmiany z dnia: 2023-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:18:31 Upublicznienie elementu informacja 0050.7.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Skwierzyna, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2023-01-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:04:10 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2023 Kamil Stańczykowski
15:03:24 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2023 Kamil Stańczykowski
14:53:14 Edycja elementu informacja Dofinansowanie usuwania azbestu w Gminie Skwierzyna Kamil Stańczykowski
11:55:18 Upublicznienie elementu informacja 0050.8.2023 w sprawie przyznania stypendium sportowego Kamil Stańczykowski
11:40:11 Upublicznienie elementu informacja WNIOSEK o skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji Kamil Stańczykowski
08:56:22 Upublicznienie elementu informacja LIX/453/22 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Skwierzyna „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” Kamil Stańczykowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony