ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:32:44 Edycja elementu informacja Transmisja Sesji Online (na żywo). Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2024-02-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:04:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji protokół nr LXVI/23 - Nazwa elementu do którego przynależy - protokół nr LXVI/23 Katarzyna Koperwas
18:01:55 Usunięcie elementu załącznik do informacji protokół nr LXVI/23 - Nazwa elementu do którego przynależy - protokół nr LXVI/23 Katarzyna Koperwas
14:38:31 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie RG.6733.12.2023 Burmistrza Skwierzyny z dnia 20.02.2024r. informujące o wydaniu w dniu 20.02.2024r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku usługowego oraz budowie budynku garażowo-gospodarczego, budowie dwóch wiat (biesiadnej i na odpady) oraz zagospodarowaniu terenu obejmującemu w szczególności przebudowę i rozbudowę nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, budowę i przebudowę elementów infrastruktury technicznej, realizację siłowni zewnętrznej, zieleni urządzonej, murków oporowych i małej architektury przewidzianej do realizacji na terenie części działki o nr ewid. 475/3 położonej w obrębie Przytoczna, gmina Przytoczna Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2024-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:23:28 Upublicznienie elementu informacja 0050.24.2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 Skwierzyna, składającej się z działki nr 180/6, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna jej użytkownikowi wieczystemu oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2024-02-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:36:26 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o postanowieniu prostującym oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 3 stycznia 2024 r. znak: WOO-II.420.37.2022.MZ.32 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn. „Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Lubiatów””. Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2024-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:18:34 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zaprojektowanie i budowę wzbudzonej przez pieszych sygnalizacji świetlnej w rejonie obiektów handlowych w ulicy Gorzowskiej w Skwierzynie, w ciągu drogi gminnej nr 102876 F Karolina Zamrzycka
13:18:34 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy - Zaprojektowanie i budowę wzbudzonej przez pieszych sygnalizacji świetlnej w rejonie obiektów handlowych w ulicy Gorzowskiej w Skwierzynie, w ciągu drogi gminnej nr 102876 F Karolina Zamrzycka

Zmiany z dnia: 2024-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:04:11 Edycja elementu informacja Projekty uchwał LXXII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie Katarzyna Koperwas
14:03:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniedbania urzędnicze pracowników Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ( druk nr 509/24). - Nazwa elementu do którego przynależy - Projekty uchwał LXXII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie Katarzyna Koperwas

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony