ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:08:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na nadbudowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 349 w miejscowości Skwierzyna, gm. Skwierzyna. Kamil Stańczykowski
09:50:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 155, 152/1, 149, 162/1, 163/1, 344, 345/1 w obrębie Chełmsko, gmina Przytoczna Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2021-10-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:34:41 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert. - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa i montaż urządzeń małej architektury – skateparku na działce o nr 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna Bartosz Wawrzyniak
10:00:45 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa i montaż urządzeń małej architektury – skateparku na działce o nr 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna Bartosz Wawrzyniak

Zmiany z dnia: 2021-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:35:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa farmy fotowoltaicznej „ Godiva Solar „ o łącznej mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 209 położonej w obrębie ewidencyjnym Murzynowo, gm. Skwierzyna Bartosz Wawrzyniak
11:31:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hal przemysłowo – magazynowo – usługowych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej na działkach ewidencyjnych nr: 514/39, 514/40, 514/47, 514/48, 514/53, 514/60, 514/56, 514/57 obręb Skwierzyna -3, ul. Międzyrzecka, miejscowość miasto Skwierzyna, gmina Skwierzyna, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Bartosz Wawrzyniak
08:25:51 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienia treści SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa i montaż urządzeń małej architektury – skateparku na działce o nr 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna Bartosz Wawrzyniak

Zmiany z dnia: 2021-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:03:32 Upublicznienie elementu informacja 0050.143.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Skwierzyna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Paweł Kosmala
10:01:29 Edycja elementu informacja 0050.146.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Paweł Kosmala
10:01:07 Upublicznienie elementu informacja 0050.146.2021w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Paweł Kosmala

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony