ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:36:38 Upublicznienie elementu informacja 0050.150.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Kamil Stańczykowski
09:33:28 Upublicznienie elementu informacja 0050.149.2021 w sprawie przekazania w zarząd i do korzystania Sołectwu Dobrojewo nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej Kamil Stańczykowski
09:29:22 Upublicznienie elementu informacja 0050.145.2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 9 Nowy Dwór, Gmina Skwierzyna, obejmującej działkę Nr 34/1 stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Kamil Stańczykowski
09:27:27 Upublicznienie elementu informacja 0050.144.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Skwierzyna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Kamil Stańczykowski
09:24:33 Upublicznienie elementu informacja 0050.142.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej położonej w Skwierzynie przy ul. Bolesława Chrobrego 31, obręb 3 Skwierzyna, na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Kamil Stańczykowski
09:20:48 Upublicznienie elementu informacja 0050.141.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej położonej w Skwierzynie przy ul. Władysława Jagiełły 5, obręb 3 Skwierzyna, na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Kamil Stańczykowski
09:17:34 Upublicznienie elementu informacja 0050.140.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej położonej w Skwierzynie przy ul. Władysława Jagiełły 5, obręb 3 Skwierzyna, na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Kamil Stańczykowski
09:14:23 Upublicznienie elementu informacja 0050.139.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej położonej w Murzynowie przy ul. Kwiatowej 12B, obręb 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna, na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Kamil Stańczykowski
09:11:24 Upublicznienie elementu informacja 0050.138.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej położonej w Skwierzynie przy ul. Paderewskiego 1, obręb 3 Skwierzyna, na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Kamil Stańczykowski
09:09:14 Upublicznienie elementu informacja 0050.137.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej położonej w Skwierzynie przy ul. Stefana Batorego 12, obręb 3 Skwierzyna, na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Kamil Stańczykowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony