ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:35:24 Edycja elementu załącznik do informacji Lista osób zainteresowanych zamianą lokalu 2020 r. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wniosek o przydział lokalu socjalnego/lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony o czynszu regulowanym. Kamil Stańczykowski
12:33:56 Edycja elementu załącznik do informacji Lista osób oczekujących na przydział lokalu o najmie socjalnym - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wniosek o przydział lokalu socjalnego/lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony o czynszu regulowanym. Kamil Stańczykowski
12:27:33 Edycja elementu informacja Wniosek o przydział lokalu socjalnego/lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony o czynszu regulowanym. Kamil Stańczykowski
10:28:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych w IV Etapach o łącznej mocy przyłączeniowej 4MW na działkach 21 i 23 obręb 3 Trzebiszewo” Sebastian Kireńko
09:47:54 Upublicznienie elementu informacja 0050.50.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Skwierzyna przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2021-04-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:02:36 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert. - Nazwa elementu do którego przynależy: Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej w obrębie 3 Skwierzyna, budowa skrzyżowania, przebudowa skrzyżowania oraz przebudowa ul. Pola Międzyrzeckie Bartosz Wawrzyniak
14:54:10 Upublicznienie elementu informacja Wysokość funduszów sołeckich na rok 2021 Kamil Stańczykowski
14:52:47 Upublicznienie elementu informacja Wysokość funduszów sołeckich na rok 2020 Kamil Stańczykowski
14:44:36 Upublicznienie elementu informacja Projekty uchwał XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie Kamil Stańczykowski
14:35:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Burmistrza Skwierzyny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Kamil Stańczykowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony