ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-03-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:45:24 Upublicznienie elementu informacja XXXVI/283/13 - Uchwała w sprawie ustalenia wzoru odznaki Honorowy Obywatel Skwierzyny i Zasłużony Obywatel Skwierzyny. Administrator Systemu
13:23:30 Upublicznienie elementu informacja XXXVI/282/13 - Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie. Administrator Systemu
13:19:29 Upublicznienie elementu informacja XXXVI/281/13 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Administrator Systemu
13:16:28 Upublicznienie elementu informacja XXXVI/280/13 - Uchwała w sprawie likwidacji Filii w Świniarach Szkoły Podstawowej w Murzynowie. Administrator Systemu
13:14:18 Upublicznienie elementu informacja XXXVI/279/13 - Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie. Administrator Systemu
13:11:08 Upublicznienie elementu informacja XXXVI/278/13 - Uchwała w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie. Administrator Systemu
13:06:57 Upublicznienie elementu informacja XXXVI/277/13 - Uchwała w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie. Administrator Systemu
13:00:59 Upublicznienie elementu informacja XXXVI/276/13 - Uchwała w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć. Administrator Systemu
12:57:39 Upublicznienie elementu informacja XXXVI/275/13 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie. Administrator Systemu
12:47:18 Upublicznienie elementu informacja XXXVI/274/13 - Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony