ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-11-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:44:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn. "Budowa dróg gminnych dojazdowych na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego w Skwierzynie wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 3" obręb ewidencyjny miasto Skwierzyna-3, jednostka ewidencyjna Skwierzyna, powiat międzyrzecki. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2013-11-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:11:34 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wznowienie granic nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna Kinga Górniak
11:10:26 Upublicznienie elementu informacja XLV/342/13 - Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Skwierzynie. Administrator Systemu
11:07:39 Upublicznienie elementu informacja XLV/341/13 - Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skwierzynie. Administrator Systemu
11:05:16 Upublicznienie elementu informacja XLV/340/13 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Skwierzynie i ich składów osobowych. Administrator Systemu
11:03:20 Upublicznienie elementu informacja XLV/339/13 - Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015. Administrator Systemu
11:01:11 Upublicznienie elementu informacja XLV/338/13 - Uchwała w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Krobielewko. Administrator Systemu
10:58:52 Upublicznienie elementu informacja XLV/337/13 - Uchwała w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Administrator Systemu
10:56:43 Upublicznienie elementu informacja XLV/336/13 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. Administrator Systemu
09:00:55 Upublicznienie elementu informacja XLV/335/13 - Uchwała w spawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony