ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2014-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:26:55 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr XLIV/13 Administrator Systemu
10:34:03 Upublicznienie elementu informacja Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skwierzyna na lata 2014 - 2026. Administrator Systemu
10:31:52 Upublicznienie elementu informacja XLVIII/368/14 - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2014 - 2026. Administrator Systemu
10:31:34 Deaktywacja elementu informacja XLVIII/368/14 - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2014- 2026. Administrator Systemu
10:31:17 Upublicznienie elementu informacja XLVIII/368/14 - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2014- 2026. Administrator Systemu
10:28:29 Upublicznienie elementu informacja XLVIII/367/14 - Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego dotyczącej zmiany rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Administrator Systemu
09:58:59 Upublicznienie elementu informacja XLVIII/366/14 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna. Administrator Systemu
09:56:24 Upublicznienie elementu informacja XLVIII/365/14 - Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020". Administrator Systemu
09:54:00 Upublicznienie elementu informacja XLVIII/364/14 - Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Skwierzyna w zakresie dożywiania na lata 2014-2020". Administrator Systemu
09:51:36 Upublicznienie elementu informacja XLVIII/363/14 - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony