ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2014-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:27:02 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w postaci gniazdowej i transport do Skwierzyny w miejsce wskazane przez Zamawiającego Kinga Górniak

Zmiany z dnia: 2014-01-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:04:14 Upublicznienie elementu informacja Uchwała budżetowa Gminy Skwierzyna na 2014 rok. Administrator Systemu
13:02:56 Deaktywacja elementu informacja Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2014 rok. Administrator Systemu
13:02:28 Upublicznienie elementu informacja Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2014 rok. Administrator Systemu
13:00:27 Upublicznienie elementu informacja XLVII/361/13 - Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2014 rok. Administrator Systemu
12:51:14 Upublicznienie elementu informacja XLVII/357/13 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. Administrator Systemu
12:11:40 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Dostawa i montaż obiektów małej architektury – obiektów całodziennej rekreacji – siłowni plenerowej zewnętrznej. Dostawa i montaż odbędzie się w miejscowości Skwierzyna w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kinga Górniak
09:08:47 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy dróg gminnych ( ulica Runge, Śmigielskiego, Kaletki, Kolejowa, Działoszyńskiego, działki nr 525/15, 525/21, 525/27, 525/43, 525/59, 525/79, 525/113, 302, 295/2, 229/1, 525/4, 525/132) w obrębie nr 3 Skwierzyna Kinga Górniak
09:08:47 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy dróg gminnych ( ulica Runge, Śmigielskiego, Kaletki, Kolejowa, Działoszyńskiego, działki nr 525/15, 525/21, 525/27, 525/43, 525/59, 525/79, 525/113, 302, 295/2, 229/1, 525/4, 525/132) w obrębie nr 3 Skwierzyna Kinga Górniak

Zmiany z dnia: 2014-01-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:20:16 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Usługa podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowanych w obrębie 3 Skwierzyna. Kinga Górniak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony