ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-10-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:58:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:”budowie stacji transformatorowej kompaktowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4 kV oraz budową słupa rozgałęźnego linii 15 kV na działkach o nr ewid, 93, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6 położonych w obrębie Trzebiszewo”. Administrator Systemu
07:51:27 Upublicznienie elementu informacja Wielkość kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia Gminy Skwierzyna na 31.12.2012 Agnieszka Laszczak

Zmiany z dnia: 2013-10-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:09:44 Upublicznienie elementu informacja XLIV/329/13 - Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Miejskiej. Administrator Systemu
14:06:23 Upublicznienie elementu informacja XLIV/328/13 - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna nr 2. Administrator Systemu
14:03:25 Upublicznienie elementu informacja XLIV/327/13 - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna. Administrator Systemu
14:00:19 Upublicznienie elementu informacja XLIV/326/13 - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2013-10-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:21:57 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Anna Sobczak - Kolasińska Administrator Systemu
14:51:23 Edycja elementu informacja Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skwierzyna według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Administrator Systemu
14:50:47 Upublicznienie elementu informacja Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skwierzyna według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Administrator Systemu
14:12:06 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skwierzynie, Szkole Podstawowej w Murzynowie w ramach projektu POKL 9.1.2 pn. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Kinga Górniak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony