ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:34:42 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont konstrukcji i pokrycia dachu Kościoła Filialnego p.w. MB Królowej Polski w Świniarach Bartosz Wawrzyniak
08:37:01 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wznowienie granic nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna Kinga Górniak
08:37:01 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wznowienie granic nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna Kinga Górniak

Zmiany z dnia: 2013-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna na lata 2013-2032". Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2013-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:09:12 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Udzielenie Gminie Skwierzyna długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 14.800.000,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Kinga Górniak

Zmiany z dnia: 2013-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:32:18 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wznowienie granic nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna Kinga Górniak

Zmiany z dnia: 2013-11-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:09:26 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Skwierzyna oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2014 - 2026. Administrator Systemu
13:09:09 Deaktywacja elementu informacja Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Skwierzyna oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2014 - 2026. Administrator Systemu
13:08:39 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Skwierzyna oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2014 - 2026. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2013-11-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:06:58 Upublicznienie elementu informacja XLV/346/13 - Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skwierzyna na lata 2013-2020. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony