ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:55:34 Upublicznienie elementu informacja LIX/452/22 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr III/22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych Kamil Stańczykowski
08:49:13 Upublicznienie elementu informacja LIX/451/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 Kamil Stańczykowski
08:48:19 Upublicznienie elementu informacja LIX/450/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 Kamil Stańczykowski
08:47:32 Upublicznienie elementu informacja LIX/449/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 Kamil Stańczykowski
08:35:58 Upublicznienie elementu informacja LIX/448/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Kamil Stańczykowski
08:30:51 Upublicznienie elementu informacja LIX/447/22 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Kamil Stańczykowski
08:29:34 Upublicznienie elementu informacja LIX/446/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2023r. Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2023-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:07:54 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o spełnieniu okoliczności Bartosz Wawrzyniak
15:05:55 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Bartosz Wawrzyniak
15:05:28 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Bartosz Wawrzyniak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony