ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:21:36 Upublicznienie elementu informacja protokół nr LIII/22 Kamil Stańczykowski
13:20:55 Upublicznienie elementu informacja protokół nr LII/22 Kamil Stańczykowski
13:18:11 Upublicznienie elementu informacja SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY SKWIERZYNA NA LATA 2023 - 2030 Kamil Stańczykowski
13:10:12 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy slipu na rzece Warcie w miejscowości Skwierzyna wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń”. Karolina Zamrzycka
13:10:12 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy slipu na rzece Warcie w miejscowości Skwierzyna wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń”. Karolina Zamrzycka
13:10:05 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert. - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Międzyrzeckiej na działce nr 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna Bartosz Wawrzyniak
10:23:57 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Międzyrzeckiej na działce nr 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna Bartosz Wawrzyniak
08:28:26 Upublicznienie elementu informacja KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SKWIERZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023 Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2022-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:40:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji uzasadnienie do uchwały mpzp Trzebiszewo - Nazwa elementu do którego przynależy: LIV/403/22 w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo Kamil Stańczykowski
13:39:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji GML_mpzp Trzebiszewo - Nazwa elementu do którego przynależy: LIV/403/22 w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo Kamil Stańczykowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony