ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:02:15 Edycja elementu informacja LIV/412/22 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie " oraz nadania jej statutu Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2022-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:08 Upublicznienie elementu informacja LIV/412/22 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie " oraz nadania jej statutu Kamil Stańczykowski
13:56:31 Upublicznienie elementu informacja LIV/411/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Kamil Stańczykowski
13:55:38 Upublicznienie elementu informacja LIV/410/22 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych Kamil Stańczykowski
13:54:41 Upublicznienie elementu informacja LIV/409/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna Kamil Stańczykowski
13:53:48 Upublicznienie elementu informacja LIV/408/22 w sprawie przedłużenia ulicy Polnej w miejscowości Murzynowo na terenie Gminy Skwierzyna Kamil Stańczykowski
13:52:53 Upublicznienie elementu informacja LIV/407/22 w sprawie przedłużenia ulicy Kościelnej w miejscowości Murzynowo na terenie Gminy Skwierzyna Kamil Stańczykowski
13:51:58 Upublicznienie elementu informacja LIV/406/22 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej działkę Nr 242/37, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Kamil Stańczykowski
13:50:43 Upublicznienie elementu informacja LIV/405/22 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie: ul. Poznańskiej i terenów kolejowych - obszar nr I, ul. Konopnickiej i ul. Traugutta - obszar II, ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka - obszar III Kamil Stańczykowski
13:48:28 Upublicznienie elementu informacja LIV/404/22 w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Działkowców i ul. Poznańskiej Kamil Stańczykowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony