ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:54 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Bartosz Wawrzyniak
13:54:44 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Bartosz Wawrzyniak
13:22:10 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o spełnianiu okoliczności Bartosz Wawrzyniak
12:26:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr MIR3034A, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 91/4 położonej w obrębie 6 Krobielewko, gmina Skwierzyna Paweł Kosmala
11:20:51 Edycja elementu informacja Transmisja Sesji Online (na żywo). Kamil Stańczykowski
08:10:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany mpzp miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą Nr XLII)310)21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10.11.2021r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 17.01.2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą Nr XLII/310/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 listopada 2021 r. Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2023-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:51:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o odwołaniu przetargu objętego ogłoszeniem Nr 18/2022 Burmistrza Skwierzyny z dnia 20 grudnia 2022r. - Nazwa elementu do którego przynależy: 18/2022 – Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność lokalu, po ustanowieniu odrębnej własności tego lokalu, będącego własnością Gminy Skwierzyna, stanowiącego obecnie samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 44,09m2, położony na parterze budynku mieszkalnego o numerze porządkowym 3, przy ul. Za Wartą w Skwierzynie. Paweł Kosmala
14:51:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o odwołaniu przetargu objętego ogłoszeniem Nr 18/2022 Burmistrza Skwierzyny z dnia 20 grudnia 2022r. - Nazwa elementu do którego przynależy: 18/2022 – Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność lokalu, po ustanowieniu odrębnej własności tego lokalu, będącego własnością Gminy Skwierzyna, stanowiącego obecnie samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 44,09m2, położony na parterze budynku mieszkalnego o numerze porządkowym 3, przy ul. Za Wartą w Skwierzynie. Paweł Kosmala
14:05:59 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED Bartosz Wawrzyniak
10:12:53 Edycja elementu załącznik do informacji Uchwała nr LVI)422)2022 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 listopada 2022r. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie Paweł Kosmala

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony