ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:24 Edycja elementu załącznik do informacji LIII/402/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: LIII/402/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. Kamil Stańczykowski
13:47:17 Edycja elementu informacja LIII/402/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. Kamil Stańczykowski
13:47:07 Upublicznienie elementu informacja LIV/403/22 w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2022-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:31:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych innym paliwem niż węgiel - Nazwa elementu do którego przynależy: Wzory formularzy Kamil Stańczykowski
09:30:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o przyznanie dodatku węglowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Wzory formularzy Kamil Stańczykowski
09:23:53 Edycja elementu informacja Wzory formularzy: Kamil Stańczykowski
09:20:30 Edycja elementu informacja Transmisja Sesji Online (na żywo). Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2022-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:14:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny znak: RG.6730.45.2021 z dnia 21.09.2022r. -zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 155, 162/1, 163/1, 344 i 345/1 położonych w obrębie Chełmsko, gmina Przytoczna Paweł Kosmala
09:56:04 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy slipu na rzece Warcie w miejscowości Skwierzyna wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń”. Karolina Zamrzycka

Zmiany z dnia: 2022-09-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:56:42 Edycja elementu załącznik do informacji Rejestr Działalności Regulowanej. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Kamil Stańczykowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony