ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:12:33 Edycja elementu załącznik do informacji Uchwała nr LII)398)22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 czerwca 2022r. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie Paweł Kosmala
10:12:14 Edycja elementu załącznik do informacji Uchwała nr LIV)405)22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 września 2022r. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie Paweł Kosmala
10:11:54 Edycja elementu załącznik do informacji Uchwała nr LII)398)22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 czerwca 2022r. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2023-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:49:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą Nr XLII)310)21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z 10-11-2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 17.01.2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą Nr XLII/310/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 listopada 2021 r. Paweł Kosmala
15:43:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała nr LIV)405)22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 września 2022r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie Paweł Kosmala
15:43:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała nr LVI)422)2022 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 listopada 2022r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie Paweł Kosmala
15:43:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała nr LII)398)22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 czerwca 2022r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie Paweł Kosmala
15:08:35 Edycja elementu załącznik do informacji Obwieszczenie RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie Paweł Kosmala
15:08:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 17.01.2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą Nr XLII/310/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 listopada 2021 r. Paweł Kosmala
15:06:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie:ul. Poznańskiej i terenów kolejowych – obszar I,ul. Konopnickiej i ul. Traugutta – obszar II,ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka – obszar III, ul. Roosevelta – obszar IV Paweł Kosmala

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony