ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak IB-I.746.31.2022.PZło z dnia 11.01.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków i infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu koszarowego w Skwierzynie na działkach nr ew. gr 345/20, 345/24, 345/26, 345/22, 345/25, 2014/5, obręb 0002, gmina Skwierzyna, powiat międzyrzecki, w obszarze terenu zamkniętego. Paweł Kosmala
09:08:53 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Bartosz Wawrzyniak

Zmiany z dnia: 2023-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:00:14 Upublicznienie elementu informacja 0050.6.2023 w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skwierzynie realizacji Programu pn. "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Kamil Stańczykowski
13:59:03 Upublicznienie elementu informacja 0050.5.2023 w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skwierzynie realizacji Programu pn. ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Kamil Stańczykowski
13:12:08 Upublicznienie elementu informacja LVIII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie - 29.12.2022 r. Kamil Stańczykowski
11:15:26 Upublicznienie elementu informacja Projekty uchwał LIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2023-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:00:06 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu rozwoju kultury w 2023 roku. Kamil Stańczykowski
13:55:48 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu rozwoju kultury w 2023 roku. Kamil Stańczykowski
13:52:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Nazwa elementu do którego przynależy: Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku. Kamil Stańczykowski
13:52:13 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku. Kamil Stańczykowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony