ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:45:46 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa i montaż doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” Bartosz Wawrzyniak

Zmiany z dnia: 2022-09-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:06:47 Upublicznienie elementu informacja LIII/401/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. Kamil Stańczykowski
09:05:11 Upublicznienie elementu informacja LIII/401/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć Kamil Stańczykowski
09:03:45 Upublicznienie elementu informacja LIII/400/22 w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Skwierzyna na rok szkolny 2022/2023 Kamil Stańczykowski
09:02:21 Upublicznienie elementu informacja LIII/399/22 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Skwierzynie. Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2022-09-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:14:31 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE NR 18/2022 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skwierzynie Kamil Stańczykowski
16:12:23 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Skwierzynie z dnia 2 września 2022 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Kamil Stańczykowski
13:05:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych objętych ogłoszeniem Nr 10/2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: 10/2022 – Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna Paweł Kosmala
10:00:20 Upublicznienie elementu informacja Decyzja Burmistrza Skwierzyny o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym o część magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu planowanego do realizacji w obszarze nieruchomości przy ul. Międzyrzeckiej w Skwierzynie , dz. nr ewid. 514/52, 514/64, 514/46, 514/38 i nr jako droga dojazdowa 514/63 położonych w obrębie ewid. 3 miasta Skwierzyna. Sebastian Kireńko
09:57:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym o część magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu planowanego do realizacji w obszarze nieruchomości przy ul. Międzyrzeckiej w Skwierzynie , dz. nr ewid. 514/52, 514/64, 514/46, 514/38 i nr jako droga dojazdowa 514/63 położonych w obrębie ewid. 3 miasta Skwierzyna. Sebastian Kireńko

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony