ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:06 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku. Kamil Stańczykowski
13:21:10 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED Bartosz Wawrzyniak
13:21:10 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED Bartosz Wawrzyniak
13:05:51 Upublicznienie elementu informacja Plan Pracy Rady Miejskiej na 2023 rok Kamil Stańczykowski
13:02:10 Edycja elementu informacja Plan Pracy Rady Miejskiej na 2021 rok Kamil Stańczykowski
13:01:06 Edycja elementu informacja Plan Pracy Rady Miejskiej na 2021 rok Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2023-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:55:27 Edycja elementu informacja Obwieszczenie znak: WPP.6733.18.2022.AJ Burmistrza Międzyrzecza z dnia 03.01.2023r. zawiadamiające o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „ przyłączenie do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznych Park Solarny – Murzynowo 1, Murzynowo 2, Murzynowo 3 gm. Skwierzyna” na działkach o r ewid. Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2023-01-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:58:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie znak: WPP.6733.18.2022.AJ Burmistrza Międzyrzecza z dnia 03.01.2023r. zawiadamiające o przegotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „ przyłączenie do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznych Park Solarny – Murzynowo 1, Murzynowo 2, Murzynowo 3 gm. Skwierzyna” na działkach o r ewid. Paweł Kosmala
11:35:26 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik informacja o wynikach naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: 3/2022 Anna Rudzka
11:35:10 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 3/2022 Anna Rudzka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony