ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:45:02 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE NR 17/2022 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Skwierzynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skwierzynie zarządzonych na dzień 16 października 2022 r. Kamil Stańczykowski
13:43:29 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE NR 16/2022 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Skwierzynie Kamil Stańczykowski
10:55:52 Upublicznienie elementu informacja Protokół inwentaryzacyjny z dnia 30.08.2022r. sporządzony z zamiarem nabycia w drodze komunalizacji Paweł Kosmala
08:11:36 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie RG.6730.45.2021 z dnia 31.08.2022r. o zabraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 155, 162/1, 163/1, 344, 345/1 w obrębie Chełmsko, gmina Przytoczna Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2022-08-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:21 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – Skwierzyńska Gwiazda OCR na działce nr 319/1 w obrębie 2 miasta Skwierzyna”. Karolina Zamrzycka
13:59:21 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – Skwierzyńska Gwiazda OCR na działce nr 319/1 w obrębie 2 miasta Skwierzyna”. Karolina Zamrzycka
13:06:17 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa sprzętu i oprogramowania Bartosz Wawrzyniak
13:06:17 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa sprzętu i oprogramowania Bartosz Wawrzyniak
12:05:18 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Bartosz Wawrzyniak

Zmiany z dnia: 2022-08-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:18:54 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie Burmistrza Skwierzyny o o podjęciu na wniosek strony postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „ Godiva Solar „ o łącznej mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 209 położonej w obrębie ewidencyjnym Murzynowo, gm. Skwierzyna Bartosz Wawrzyniak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony