ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:40:54 Edycja elementu informacja LVIII/445/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 r. Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2023-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:21:31 Edycja elementu załącznik do informacji Rejestr Działalności Regulowanej. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Kamil Stańczykowski
17:20:56 Edycja elementu informacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Kamil Stańczykowski
17:17:39 Edycja elementu informacja Wzory formularzy: Kamil Stańczykowski
17:16:38 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Burmistrza Skwierzyny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 345/5 w obrębie Skwierzyna-2, gmina Skwierzyna- Miasto. Kamil Stańczykowski

Zmiany z dnia: 2023-01-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:11:48 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o wykonaniu umowy Bartosz Wawrzyniak
09:19:37 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ogłoszenie o wykonaniu umowy Bartosz Wawrzyniak
09:03:23 Upublicznienie elementu informacja LVIII/445/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 r. Kamil Stańczykowski
09:02:38 Upublicznienie elementu informacja LVIII/444/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 r. Kamil Stańczykowski
09:01:41 Upublicznienie elementu informacja LVIII/443/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Skwierzyny w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kamil Stańczykowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony