Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:46:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie skweru rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przytoczna na działkach o nr ewid. 286/7, 290, 286/6, 291/4 i 289 położonych w obrębie 12-Przytoczna, gmina Przytoczna. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:16:49 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Administrator Systemu
13:07:38 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Powstańców Wlkp. w Skwierzynie Bartosz Wawrzyniak
08:49:08 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr 245/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Administrator Systemu
08:10:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki - Nazwa elementu do którego przynależy: Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie przechowuje akty stanu cywilnego potwierdzające urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zgon, które miały miejsce na terenie Gminy Skwierzyna. Poniżej znajdą Państwo wnioski i druki do pobrania związane z prowadzonymi sprawami przez Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie. Przemysław Uss
08:09:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego - Nazwa elementu do którego przynależy: Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie przechowuje akty stanu cywilnego potwierdzające urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zgon, które miały miejsce na terenie Gminy Skwierzyna. Poniżej znajdą Państwo wnioski i druki do pobrania związane z prowadzonymi sprawami przez Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie. Przemysław Uss
08:09:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapewnienie o braku okolczności wyłączających zawarcie małżeństwa - Nazwa elementu do którego przynależy: Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie przechowuje akty stanu cywilnego potwierdzające urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zgon, które miały miejsce na terenie Gminy Skwierzyna. Poniżej znajdą Państwo wnioski i druki do pobrania związane z prowadzonymi sprawami przez Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie. Przemysław Uss
08:08:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - Nazwa elementu do którego przynależy: Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie przechowuje akty stanu cywilnego potwierdzające urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zgon, które miały miejsce na terenie Gminy Skwierzyna. Poniżej znajdą Państwo wnioski i druki do pobrania związane z prowadzonymi sprawami przez Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie. Przemysław Uss
08:07:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC - Nazwa elementu do którego przynależy: Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie przechowuje akty stanu cywilnego potwierdzające urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zgon, które miały miejsce na terenie Gminy Skwierzyna. Poniżej znajdą Państwo wnioski i druki do pobrania związane z prowadzonymi sprawami przez Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie. Przemysław Uss
08:07:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - Nazwa elementu do którego przynależy: Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie przechowuje akty stanu cywilnego potwierdzające urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zgon, które miały miejsce na terenie Gminy Skwierzyna. Poniżej znajdą Państwo wnioski i druki do pobrania związane z prowadzonymi sprawami przez Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie. Przemysław Uss

Nawigacja między stronami listy informacji