Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-03-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:29:55 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 386/VI/2013 Administrator Systemu
14:29:52 Deaktywacja elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 385/VI/2013 Administrator Systemu
14:29:46 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 385/VI/2013 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2013-03-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:06:36 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Skwierzyna na lata 2013-2032 Kinga Górniak
12:52:04 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Skwierzyna na lata 2013-2032 Kinga Górniak
11:13:37 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Remont ul. Rynek w Skwierzynie i przebudowa drogi wewnętrznej pełniącej funkcję ciągu pieszego realizowana w ramach zwiększenia atrakcyjności lokalnej grupy rybackiej POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE Kinga Górniak

Zmiany z dnia: 2013-03-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:46:51 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zakup i dostawa kruszywa drogowego. Kinga Górniak
14:59:14 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Skwierzyna na lata 2013-2032 Kinga Górniak
14:58:05 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Skwierzyna na lata 2013-2032 Kinga Górniak
10:40:47 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skwierzynie w ramach projektu POKL 9.1.2 pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Bartosz Wawrzyniak

Nawigacja między stronami listy informacji