ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2014-02-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:12:39 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 509/VI/2014 Administrator Systemu
11:09:58 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 508/VI/2014 Administrator Systemu
11:04:02 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 497/VI/2014 Administrator Systemu
11:03:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 497/VI/2014 Administrator Systemu
11:02:30 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 497/VI/2014 Administrator Systemu
11:02:21 Deaktywacja elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 497/VI/2014 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2014-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:09:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularz wniosku o zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Administrator Systemu
15:08:29 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Formularz wniosku o zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Administrator Systemu
14:30:08 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa ujętego w Programie Współpracy Gminy Skwierzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r. pod nazwą: „ X OGÓLNOPOLSKI ZIMOWY SPŁYW „OBRA 2014” O TYTUŁ OBERSTRONGA ”. Administrator Systemu
08:27:02 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w postaci gniazdowej i transport do Skwierzyny w miejsce wskazane przez Zamawiającego Kinga Górniak

Nawigacja między stronami listy informacji