ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:33:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko - część tekstowa - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:33:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko- załącznik graficzny - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:33:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uzasadnienie-mpzp - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:33:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik graficzny - mpzp - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:33:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświadczenie autora - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:33:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt - mpzp - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala
07:05:52 Upublicznienie elementu informacja 0050.38.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skwierzyna, stanowiącej lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2023-03-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:22:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej Paweł Kosmala

Zmiany z dnia: 2023-03-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:37 Upublicznienie elementu informacja Decyzja Burmistrza Skwierzyny o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 345/5 w obrębie Skwierzyna-2, gmina Skwierzyna- Miasto. Kamil Stańczykowski
14:17:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 345/5 w obrębie Skwierzyna-2, gmina Skwierzyna- Miasto. Kamil Stańczykowski

Nawigacja między stronami listy informacji