ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 91
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-06-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 9 w Nowym Dworze
Lp: 92
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-29
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 56/1 w Nowym Dworze
Lp: 93
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-29
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 281/4 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 94
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-05-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk z działki nr 281/4 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 95
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-05-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 281/4 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 96
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-05-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w ilości 6 sztuk z działki o nr 56/1 w obrębie 9 Skwierzyna
Lp: 97
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-05-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce oznaczonej nr 2476/4 w Krobielewku
Lp: 98
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana do pozwolenia nr 218/2010 z dnia 22.09.2010r. na zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno - biurowy w zakresie rozbudowy budynku produkcyjno - biurowego będącego w trakcie realizacji o część produkcyjną budynku oraz o kotłownię, na działkach nr 257/4 i nr 187/5 położonych przy ul. Poznańskiej 7, w ob.1 Skwierzyna"
Lp: 99
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych w Dobrojewie na działce o nr 57/1 i 73/4
Lp: 100
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego w obrębie 2 Skwierzyna na działce oznaczonej nr 366

Nawigacja między stronami listy informacji