ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 101
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego w obrębie 3 Skwierzyna na działce o nr 241/2
Lp: 102
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego w obrębie 1 Skwierzyna na działce o nr 184/21
Lp: 103
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych w obrębie Trzebiszewo na działce o nr 157/2.
Lp: 104
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-30
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z działki o nr 69/10 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 105
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-04-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 184/21 zlokalizowanej w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 106
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-04-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego w obrębie 2 Skwierzyna na działce o nr 366
Lp: 107
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-04-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr 157/2 w obrębie Trzebiszewo
Lp: 108
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-04-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku wiąz i olcha oraz krzewów z gatunku czarny bez z działki oznaczonej nr ewid. 69/10 w obr. 1 Skwierzyna
Lp: 109
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych w obrębie 3 Skwierzyna na działce o nr 297/16
Lp: 110
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-04-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego w obrębie 3 Skwierzyna na działce o nr 241/2

Nawigacja między stronami listy informacji