ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 111
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-04-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych w obrębie Dobrojewo na działce o nr 57/1 i 73/4
Lp: 112
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-04-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych w obrębie 3 Skwierzyna na działce oznaczonej nr 297/16
Lp: 113
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu działki nr 479/41 ob. 2 Skwierzyna
Lp: 114
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-03-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu nieruchomości - działka nr 479/41 w obrębie 2 Skwierzyna.
Lp: 115
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-03-06
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego, znajdującego się na działce nr 170/10 obręb 3 Trzebiszewo
Lp: 116
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-03-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana do pozwolenia nr 218/2010 z dnia 22.09.2010r. na zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno - biurowy w zakresie rozbudowy budynku produkcyjno - biurowego będącego w trakcie realizacji o część produkcyjną budynku oraz o kotłownię, na działkach nr 257/4 i nr 187/5 położonych przy ul. Poznańskiej 7, w ob.1 Skwierzyna"
Lp: 117
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego, znajdującego się na działce nr 170/10 obręb 3 Trzebiszewo

Nawigacja między stronami listy informacji