ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr 66 i 115 w Gościnowie
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-09
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce o nr 335/20 w obrębie 2 Skwierzyna
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-08
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 530/4 w Trzebiszewie
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-07
Zakres przedmiotowy
decyzja dotycząca usunięcia drzew zlokalizowanych na działce o nr 176 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-07
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce o nr 152/1 i 154 w Krobielewku
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-30
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr 86/3 w Murzynowie
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-30
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zewolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 467 w Murzynowie
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-27
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr ewid. 277/1 w Gościnowie
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-26
Zakres przedmiotowy
decyzja dotycząca usunięcia drzew na działce o nr 345/22 w obrębie 2 Skwierzyna
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-26
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr 247/2 w Świniarach

Nawigacja między stronami listy informacji