ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-24
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości o nr 168 w Gościnowie
Lp: 22
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr 176 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-20
Zakres przedmiotowy
decyzja dotycząca usunięcia drzew zlokalizowanych na działce o nr 58 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 24
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-20
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr 345/22 w obrębie 2 Skwierzyna
Lp: 25
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr 58 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 26
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-13
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce o nr 506/8 w obrębie 3 Skwierzyna
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-12
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce o nr 118 w obrębie 3 Skwierzyna
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew zlokalizowanych na działce o nr 530/4 w Trzebiszewie
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-09
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na nieruchomości zlokalizowanej w obrębie 1 Skwierzyna działka nr 237/4
Lp: 30
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-09
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce o nr 251/2 w Gościnowie

Nawigacja między stronami listy informacji