ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-09
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce o nr 450 w Murzynowie
Lp: 32
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-06
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce o nr 118 w obrębie 3 Skwierzyna
Lp: 33
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 237/4 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 34
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce nr 506/8 w obrębie 3 Skwierzyna
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-27
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 63 w Murzynowie
Lp: 36
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-26
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa na nieruchomości nr ewid. 572 w obrębie Trzebiszewo
Lp: 37
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-26
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce o nr 459 w Trzebiszewie
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-26
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr 168 w Gościnowie
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-20
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce o nr ewid. 251/2 w Gościnowie
Lp: 40
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr 450 w Murzynowie

Nawigacja między stronami listy informacji