ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-29
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 64 w Świniarach
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-29
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 3330/4 w Murzynowie
Lp: 53
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-25
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa z działki oznaczonej nr ewid. 345/13 w obrębie 2 Skwierzyna
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-25
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 3330/4 w Murzynowie
Lp: 55
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-24
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 374/2 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew zlokalizowanych na działce o nr 7 w Wiejcach
Lp: 57
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 345/13 obręb 2 Skwierzyna
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 257/22 w obrębie 3 Skwierzyna
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 181/1 w obrębie 3 Skwierzyna
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 449 w Trzebiszewie

Nawigacja między stronami listy informacji