ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-16
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości o nr 258 w obrębie 2 Skwierzyna
Lp: 62
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 248 w Świniarach
Lp: 63
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce oznaczonej nr ewid. 444 w Murzynowie
Lp: 64
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-09
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce oznaczonej nr ewid. 572 w Trzebiszewie
Lp: 65
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 276 w obrębie 3 Skwierzyna
Lp: 66
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-03
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 345/13 w obrębie 2 Skwierzyna
Lp: 67
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-03
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 62/5 i 444/1 w Trzebiszewie
Lp: 68
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-26
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 64 w Świniarach
Lp: 69
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-26
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce oznaczonej nr ewid. 73/4 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 70
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr ewid. 374/2 w obrębie 1 Skwierzyna

Nawigacja między stronami listy informacji